Podmienky a pravidlá

                                         VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A UPLATŇOVANIE ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") stanovujú podmienky nákupu a predaja tovaru a služieb v internetovom obchode Kiddo World, ktorý je prístupný na nasledujúcom odkaze: https://www.kiddo-world.si/, ktorého majiteľom je spoločnosť Alma Trade d. o. o. (ďalej len "internetový obchod" alebo "poskytovateľ").
Identita: Alma Trade d. o. o.
Právny zástupca: Aljoša Zorman, riaditeľ
Obchodná adresa: Brodišče 9, 1236 Trzin Slovinsko, EÚ
Registračné číslo: 8102279000
Daňové číslo: SI 20992882
Osoba povinná platiť daň na účely DPH: ÁNO
SI56 1010 0005 9725 223 (Intesa Sanpaolo d.d.)
SWIFT: BAKOSI2X
Založené: 04.12.2017
Registračný orgán: Okresný súd v Ľubľane, Slovinsko, registrovaný pod Srg ____ zo dňa ____.
E-mail: info@kiddo-world.com
Webové sídlo: https://www.kiddo-world.si/
Každý Kupujúci je povinný pri zadávaní objednávky poskytnúť požadované údaje, ktoré sa spracúvajú a uchovávajú v súlade so slovinskými právnymi predpismi (ochrana osobných údajov je upravená v samostatnom dokumente, ktorý je k dispozícii tu). Tieto podmienky sa vzťahujú na Kupujúcich, ktorí sú fyzickými osobami, ako aj na právnické osoby, pričom ustanovenia o odstúpení od zmluvy a záruke za zhodu tovaru sa vzťahujú len na spotrebiteľov (fyzická osoba, ktorá nadobúda alebo používa tovar na účely mimo svojho povolania alebo zárobkovej činnosti).
Kupujúci akceptuje a súhlasí s týmito podmienkami v plnom rozsahu, keď v osobitnom rámčeku pred odoslaním objednávky potvrdí, že si ich prečítal. Tieto Podmienky sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a Poskytovateľom na Produkty, ktoré Kupujúci zakúpil v Internetovom obchode.


2. OCHRANA SPOTREBITEĽA
Internetový obchod funguje v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa (ZVPot-1), pričom sme viazaní minimálne aj Občianskym zákonníkom (OZ) a zákonom o elektronickom obchode na trhu (ZEPT). V prípadoch, keď Obchodné podmienky nešpecifikujú podmienky, automaticky sa uplatňujú zákonné ustanovenia.


3. CENY
Ceny produktov v internetovom obchode sú uvedené v eurách (EUR) a sú platné v čase odoslania objednávky a nemajú vopred stanovenú platnosť. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Ceny produktov nezahŕňajú náklady na poštovné a spracovanie objednávky. Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a kupujúcim je uzavretá okamihom, keď kupujúci dostane e-mailom oznámenie o prijatí objednávky. Od tohto okamihu sú všetky ceny a ostatné podmienky pevné a platia pre poskytovateľa aj kupujúceho. Akcie a zľavy sú definované v internetovom obchode a vzťahujú sa na zvýraznené produkty počas určitého obdobia. Akcie a zľavy sú exkluzívne a nekumulujú sa. Potvrdením nákupu sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za objednávku.


4. PROPAGAČNÉ KÓDY
Dodávateľ môže z času na čas ponúknuť Odberateľovi propagačný kód, ktorý môže byť platný na jednotlivé Produkty, skupinu Produktov alebo na celý nákup, v závislosti od konkrétneho propagačného kódu a podmienok platných pre každú akciu. Propagačný kód možno získať napríklad prostredníctvom kódu vygenerovaného influencermi, pri hromadnom nákupe, e-mailom, na karte doručenej v zásielke, na Facebooku alebo Instagrame, v závislosti od samotnej akcie. Propagačný kód môže zákazník zadať do príslušného poľa internetového obchodu, pričom pri jednom nákupe môže použiť len jeden propagačný kód. Propagačný kód sa automaticky odpočíta od hodnoty objednávky. Všetky propagačné kódy sú časovo obmedzené a majú pri sebe uvedený dátum platnosti. V prípade, že zákazník použije propagačný kód a objednávka je následne z jeho vlastnej vôle zrušená, zákazník odstúpil od zmluvy alebo propagačný kód už nie je platný, zákazník už nemôže propagačný kód použiť. Propagačný kód nie je možné vymeniť za hotovosť.


5. TYPY POUŽÍVATEĽOV
Jednorazovou registráciou v internetovom obchode prostredníctvom e-mailu sa návštevník stáva hosťom a potvrdením registrácie v internetovom obchode sa stáva členom. Hosť aj člen (ďalej len "používateľ") získavajú právo nakupovať v internetovom obchode. Návštevník sa môže zaregistrovať ako člen a zaregistrovať sa ako hosť online obchodu.
Pri registrácii za člena Online Shopu bude návštevníkovi pridelené používateľské meno zhodné s e-mailovou adresou návštevníka a heslo. Používateľské meno a heslo jednoznačne identifikujú a spájajú člena so zadanými údajmi.
Registrovaný používateľ je zodpovedný za ochranu svojich osobných údajov aj tým, že zabezpečí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla. V prípade, že sa registrovaný používateľ dozvie o akomkoľvek zneužití alebo inom zásahu tretej osoby do jeho používateľského účtu, mal by o tom bezodkladne informovať poskytovateľa na adrese _____, aby bolo možné používateľský účet pozastaviť a zabrániť tak jeho ďalšiemu zneužitiu.


6. OBJEDNÁVANIE A UZATVORENIE ZMLUVY
Objednávanie produktov sa uskutočňuje prostredníctvom internetu 24 hodín denne, 365 dní v roku. Zákazník si vyberá a objednáva produkty, ktoré sú zaradené do jednotlivých predajných kategórií. Objednávky sa prijímajú v internetovom obchode Kiddo World, ktorý je prístupný na nasledujúcom odkaze: https://www.kiddo-world.si/. Vyhradzujeme si právo deaktivovať internetový obchod, znemožniť prístup do neho z dôvodu technických alebo iných problémov alebo údržby, čo zároveň znamená nemožnosť používania internetového obchodu. V prípade technických problémov s internetovým obchodom si vyhradzujeme právo zrušiť zadané objednávky, ktorých sa technická porucha týka. V prípade zrušenia objednávok vás budeme čo najskôr informovať a oznámime vám ďalší postup.
Kúpna zmluva medzi poskytovateľom a zákazníkom je v internetovom obchode uzatvorená v okamihu, keď poskytovateľ zašle zákazníkovi prvý e-mail potvrdzujúci objednávku zákazníka. Kúpna zmluva (t. j. prvý e-mail o stave objednávky) je elektronicky uložená na serveri Poskytovateľa a je k dispozícii Spotrebiteľom na ich písomnú žiadosť.
Po každej uskutočnenej objednávke dostane zákazník e-mailové oznámenie, že objednávka bola prijatá. Obsahuje všetky podrobnosti o nákupe, ktorý zákazník uskutočnil.


7. OPIS TECHNICKÉHO PROCESU NÁKUPU
Spotrebiteľ úspešne dokončí zadanie objednávky po vykonaní 4 základných krokov nákupného procesu. Na úspešné pridanie výrobku do košíka internetového obchodu spotrebiteľ stlačí ikonu "Pridať do košíka" a výrobok sa v tom istom okamihu umiestni do košíka internetového obchodu. Ak chce spotrebiteľ pokračovať v nákupe, môže vybrať možnosť "Prejsť do košíka", kde môže pokračovať v nákupe kliknutím na tlačidlo "Pokračovať v nákupe" alebo ukončiť nákup kliknutím na tlačidlo "Ukončiť nákup".
Kroky v procese nákupu sú nasledovné. V košíku si spotrebiteľ môže prezrieť obsah košíka, množstvo vybraných výrobkov, sumu bez DPH, úsporu a platbu vrátane DPH. Spotrebiteľ pokračuje v procese nákupu kliknutím na tlačidlo "Informácie". V druhom kroku nákupného procesu spotrebiteľ dokončí nákup ako "expresný checkout" prostredníctvom platformy PayPal alebo zadá údaje o dodacej adrese. Tento krok zahŕňa aj možnosť uplatnenia propagačného kódu. Spotrebiteľ pokračuje v procese nákupu kliknutím na tlačidlo "Delivery" (Doručenie). V tomto kroku sa vyberie spôsob doručenia. Proces potom pokračuje na "Platbu". V tomto kroku spotrebiteľ vyberie spôsob platby a dokončí proces nákupu skontrolovaním objednávky. V "Prehľade objednávky" sa zobrazia výrobky v objednávke, množstvo výrobkov, cena výrobkov, všetky uplatnené zľavy a adresa spotrebiteľa. V dolnej časti stránky, hneď za potvrdením objednávky, sa nachádza hypertextový odkaz vedúci na obchodné podmienky, kde si spotrebiteľ môže prečítať obchodné podmienky. Zaškrtávacie políčko je povinné a neumožňuje pokračovať v potvrdzovaní objednávky bez potvrdenia. Po kliknutí na potvrdenie objednávky sa spustí automatická správa, ktorá sa zobrazí na obrazovke spotrebiteľa. V tejto správe spotrebiteľ dostane poďakovanie za objednávku, kontaktné informácie pre prípad ďalších otázok týkajúcich sa objednávky.
Spotrebiteľ má možnosť kedykoľvek zmeniť výrobky v košíku aj svoje osobné údaje. V kroku "Košík" môže spotrebiteľ vymazať výrobky, ktoré vložil do košíka, stlačením ikony "košík". Kliknutím na odkaz "Pokračovať v nákupe" môže spotrebiteľ vybrať ďalšie výrobky v internetovom obchode a opraviť tak chybu týkajúcu sa objednaného tovaru. Spotrebiteľ môže kedykoľvek počas procesu objednávky opraviť osobné údaje zadané pri zadávaní údajov. Urobí tak stlačením šípky späť v prehliadači.
8. SPÔSOB PLATBY
Internetový obchod poskytuje nasledujúce spôsoby platby:
a) dobierka
Dobierka je platba v hotovosti pri prevzatí balíka. V tomto prípade odovzdáte hotovosť kuriérovi doručovateľskej služby, ktorý pre nás doručuje balíky, a doručovateľská služba vykoná platbu za vás. Doručovacia služba si môže za túto platbu účtovať aj poplatok.
b) PayPal
Platbu môžete uskutočniť pomocou aktívneho účtu PayPal alebo jednoduchým zadaním údajov o vašej kreditnej karte na webovej stránke PayPal, kam vás presmeruje náš systém. Služba PayPal vám umožňuje využívať túto službu aj v prípade, že u nej nemáte účet.
c) Platobnou kartou
Zo zoznamu vyberte príslušnú platobnú kartu. Maestro, Mastercard, Visa, American Express. Ak chcete použiť platobné karty, overte si vo svojej banke, či má karta, ktorou chcete platiť, povolenú funkciu online platby.
d) Prostredníctvom platobných systémov
Platby je možné vykonávať prostredníctvom platobných systémov:
- Klarna (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/checkout),
- Przelewy24 (https://www.przelewy24.pl/en/regulations),
- Apple pay (https://www.apple.com/legal/applepayments/direct-payments/),
- Google pay (https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=und),
- Sofort (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/Klarna/en_gb/checkout),
- Giropay (https://www.alliedwallet.com/terms-and-conditions/).
Po dodaní a zaplatení objednaného tovaru zašle Poskytovateľ na e-mailovú adresu Kupujúceho aj faktúru. Faktúra bude obsahovať rozpis ceny a všetkých nákladov spojených s nákupom. Kupujúci je povinný overiť si správnosť údajov pred odoslaním objednávky.
V závislosti od zvoleného spôsobu platby môžu Kupujúcemu vzniknúť dodatočné náklady (napr. úhrada dodatočnej provízie v závislosti od poskytovateľa platobných služieb), ktoré nie sú zahrnuté v cene. V prípade platby bankovým prevodom môžu byť preto Kupujúcemu účtované poplatky za bankový prevod, ktorých výška závisí od výšky poplatku účtovaného bankou Kupujúceho.


9. POŠTOVNÉ A DORUČENIE
Internetový obchod umožňuje predaj a doručenie na území Slovinskej republiky, ako aj v ďalších krajinách uvedených nižšie. Náklady na doručenie sú spoplatnené alebo bezplatné v prípade objednávok nad 50 EUR alebo v prípade niektorých propagačných aktivít Internetového obchodu.
Cenník doručenia:
- Slovinsko = GLS, náklady na dopravu: 3,9 €
- Taliansko = GLS, náklady na dopravu: 3,9 €
- Nemecko = GLS, cena dopravy: 4,9 €
- Rakúsko = GLS, cena dopravy: 5,9 €
- Poľsko = InPost, cena dopravy: 2,9 €
- Slovensko = Slovak Parcel Service (SPS), cena dopravy: 2,9 €
- Česká republika = WEDO, cena dopravy: 2,9 €
- Chorvátsko = Overseas, cena za dopravu: 2,9 €
- Maďarsko = Magyar Posta, cena za prepravu: 2,9 €
- Bulharsko = Speedy, cena dopravy: 2,9 €
- Grécko = Geniki Taxydromiki, cena dopravy: 2,9 €
- Rumunsko = Fan Courier, cena dopravy: 2,9 €
- Litva = LV Post, cena prepravy: 4,9 €
- Lotyšsko = LV Post , cena dopravy: 4,9 €
- Estónsko = DPD , cena dopravy: 6,9 €
- Francúzsko = Colis Prive , cena dopravy: 6,9 €
- Veľká Británia = GLS , cena dopravy: 7,44 €
- Holandsko = GLS, cena za dopravu: 6,1 €
- Belgicko = Colis Prive, cena dopravy: 7,3 €

Pri všetkých objednávkach nad 50 € je poštovné zadarmo.
Výrobky, ktoré sú skladom, zasielame počas pracovných dní (výnimky: štátne sviatky alebo nepredvídateľné udalosti).
Tovar je možné vyzdvihnúť len prostredníctvom doručovateľskej služby. Za doručenie a vrátenie tovaru zodpovedá kupujúci. Cena doručenia je uvedená počas samotnej objednávky. Všetky zásielky sa zasielajú doporučene a je možné ich sledovať pomocou kódu, ktorý dostanete spolu s potvrdením o odoslaní.


10. DODACIA LEHOTA
Dodacia lehota pre tovar, ktorý je na sklade, je zvyčajne 1 - 3 dni od dátumu zadania objednávky v Slovinskej republike.
Pre ostatné krajiny je dodacia lehota nasledovná:
- Taliansko = 1 - 3 dni
- Nemecko = 2 - 4 dni
- Rakúsko = 1-3 dni
- Poľsko = 2-4 dni
- Slovensko = 1-3 dni
- Česká republika = 1-3 dni
- Chorvátsko = 1-3 dni
- Maďarsko = 1-3 dni
- Bulharsko = 3-5 dní
- Grécko = 3-5 dní
- Rumunsko = 3-5
- Litva = 4-6 dní
- Lotyšsko = 4-6 dní
- Estónsko = 4-6 dní
- Spojené kráľovstvo = 5-7 dní
- Holandsko =3-5 dní
- Belgicko = 3-5 dní
- Španielsko = 1-3 dni
- Portugalsko = 1-3 dni
- Francúzsko = 3-5 dní
Ak je dodacia lehota výnimočne dlhšia, budeme vás informovať v priebehu nasledujúcich 48 hodín. V prípade výrobkov, ktoré nie sú na sklade, je dodacia lehota dlhšia, až 14 dní.


11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VRÁTENIE NOVÝCH VÝROBKOV
V prípade nákupu na diaľku (online nákupy) má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a vrátiť výrobok do 14 dní od nákupu alebo prevzatia výrobku. Odstúpenie od objednávky/zmluvy (vyhlásenie na odkaze) je potrebné zaslať písomne na adresu prevádzky uvedenú v časti Základné informácie alebo e-mailom na adresu _____. Vo vyhlásení zaslanom spotrebiteľom musí byť jasne uvedené, že spotrebiteľ odstupuje od zmluvy v internetovom obchode. Musí k nemu byť pripojené aj číslo faktúry. Priame náklady na vrátenie tovaru sú jediným nákladom, ktorý Zákazníkovi vznikne v súvislosti s odstúpením od zmluvy.
V prípade odstúpenia od zmluvy Spoločnosť vráti všetky prijaté platby okamžite alebo najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátených výrobkov, ktoré sú predmetom zmluvy. Spoločnosť vráti spotrebiteľovi platby rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nepožiadal o použitie iného platobného prostriedku a pokiaľ spotrebiteľovi v dôsledku toho nevzniknú žiadne náklady. Spoločnosť môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým spotrebiteľ neprevezme vrátený tovar alebo kým spotrebiteľ nepredloží dôkaz o tom, že tovar poslal späť. Ak spotrebiteľ už tovar dostal a odstúpil od zmluvy, musí ho vrátiť alebo odovzdať firme alebo osobe poverenej firmou na jeho prevzatie bezodkladne alebo najneskôr do 14 dní od oznámenia, pokiaľ firma neponúkne, že si vrátený tovar prevezme sama. Má sa za to, že spotrebiteľ vrátil tovar včas, ak ho odošle pred uplynutím 14-dňovej lehoty na vrátenie.
Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak k zníženiu hodnoty došlo v dôsledku konania, ktoré nie je nevyhnutne výsledkom zistenia povahy, vlastností alebo výkonu tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak ho spoločnosť neinformovala o jeho práve na odstúpenie od zmluvy.
Cieľom možnosti odstúpenia od zmluvy je poskytnúť vám možnosť otvoriť výrobok, skontrolovať ho a v prípade, že vám nevyhovuje alebo ste mali iné očakávania, od kúpy odstúpiť. Od nákupu môžete odstúpiť v pôvodnom obale, ktorý nesmie byť poškodený.
Aby bol proces odstúpenia od zmluvy čo najhladší, pripravili sme krátky zoznam vecí, na ktoré si treba dať pozor pri nákupe na diaľku:
● Opatrne otvorte obal a uschovajte ho v nezmenenom stave, kým sa úplne nepresvedčíte, že vám výrobok vyhovuje (pri vrátení tovaru nám prosím vráťte nepoškodený pôvodný obal),
● pri manipulácii s výrobkom môže dôjsť k jeho poškodeniu a poškriabaniu, najmä na výrobkoch s lakovaným povrchom - v prípade poškodenia a poškriabania nie sú tieto predmetom reklamácie a cena vráteného výrobku bude znížená,
● viditeľné známky používania (prach, vlasy, škrabance, škvrny, nečistoty) nie sú oprávnené na odstúpenie od zmluvy, pretože sú hygienické.
Na odstúpenie od zmluvy alebo vrátenie tovaru sa nevzťahujú nasledujúce situácie:
Tovar, ktorý bol vyrobený podľa presných pokynov spotrebiteľa alebo bol prispôsobený osobným potrebám spotrebiteľa.
● Výrobky vyrobené podľa špecifikácií a želaní zákazníka nemožno vrátiť ani vymeniť, rovnako ako personalizované výrobky. Personalizované výrobky možno vrátiť, vymeniť alebo reklamovať len vtedy, ak sa preukáže, že pri výrobe výrobku došlo k chybe, ktorú zavinila spoločnosť, a nie spotrebiteľ.


12. ZÁRUKA ZHODY TOVARU
Dodávateľ zodpovedá za akúkoľvek nezhodu Tovaru existujúcu v čase dodania Tovaru, ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania Tovaru. Predpokladá sa, že nesúlad tovaru existoval v čase dodania tovaru, ak sa prejaví do jedného roka od dodania tovaru, pokiaľ dodávateľ nepreukáže opak alebo pokiaľ tento predpoklad nie je nezlučiteľný s povahou tovaru alebo povahou nesúladu. Spotrebiteľ môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo záruky zhody, ak oznámi predávajúcemu nesúlad do dvoch (2) mesiacov od zistenia nesúladu. V oznámení o nesúlade musí spotrebiteľ podrobne opísať nesúlad a poskytnúť predávajúcemu možnosť skontrolovať tovar. K oznámeniu o nesúlade musí byť priložená faktúra, zmluva alebo iný doklad preukazujúci nákup. Spotrebiteľ môže oznámenie o nesúlade zaslať e-mailom na adresu: ______ alebo ho doručiť osobne na adresu: ______.
Tovar musí byť v súlade s kúpnou zmluvou, najmä ak je to uplatniteľné (subjektívne požiadavky na zhodu tovaru):
- zodpovedá opisu, typu, množstvu a kvalite a má funkčnosť, kompatibilitu, interoperabilitu a iné vlastnosti požadované v kúpnej zmluve;
- je vhodný na konkrétny účel, na ktorý ho spotrebiteľ potrebuje a o ktorom spotrebiteľ informoval predávajúceho najneskôr v čase uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci s tým súhlasil;
- sa dodáva so všetkým príslušenstvom a návodom na použitie vrátane návodu na inštaláciu, ako je uvedené v kúpnej zmluve, a
- je aktuálny, ako je uvedené v kúpnej zmluve.
Okrem splnenia požiadaviek uvedených v predchádzajúcom odseku (subjektívne požiadavky na zhodu Tovaru) musí Tovar spĺňať aj (objektívne požiadavky na zhodu Tovaru):
- byť vhodný na účely, na ktoré sa tovar rovnakého typu bežne používa, prípadne s prihliadnutím na iné predpisy, technické normy alebo, ak takéto technické normy neexistujú, na odvetvové kódexy praxe;
- byť v takej kvalite a zodpovedať opisu vzorky alebo modelu, ktorý dodávateľ poskytol spotrebiteľovi pred uzavretím kúpnej zmluvy, ak je to vhodné;
- sa dodáva s takým príslušenstvom vrátane obalu, návodu na inštaláciu alebo iných pokynov, ktoré môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať, že dostane, ak je to vhodné, a
- byť v takom množstve a mať také vlastnosti a iné znaky, vrátane vlastností týkajúcich sa trvanlivosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, aké sú obvyklé pre tovar rovnakého druhu a aké môže spotrebiteľ odôvodnene očakávať vzhľadom na povahu tovaru a so zreteľom na akékoľvek verejné vyhlásenie v reklame alebo na označení, ktoré urobil predávajúci alebo iné osoby na vyššom stupni zmluvného reťazca vrátane výrobcu, alebo ktoré urobil v ich mene, pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že
▪ verejné vyhlásenie nebolo dodávateľovi známe a ani sa nedalo rozumne očakávať, že by mu bolo známe,
▪ verejné vyhlásenie bolo opravené rovnakým alebo porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené v čase uzavretia kúpnej zmluvy, alebo
▪ verejné vyhlásenie nemohlo ovplyvniť rozhodnutie o kúpe tovaru.
Dodávateľ nezodpovedá za nesúlad tovaru, ak v čase uzavretia zmluvy výslovne informoval spotrebiteľa o tom, že určitá vlastnosť tovaru sa odchyľuje od objektívnych požiadaviek na súlad stanovených platnými právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa, a spotrebiteľ túto odchýlku v čase uzavretia zmluvy výslovne a samostatne akceptoval.
Spotrebiteľ môže od predávajúceho požadovať, aby bezplatne a bez značných ťažkostí pre spotrebiteľa uviedol tovar do súladu s právnymi predpismi v primeranej lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa, keď spotrebiteľ oznámil predávajúcemu nesúlad s právnymi predpismi, pričom sa zohľadní najmä povaha tovaru a účel, na ktorý spotrebiteľ tovar potrebuje. Túto lehotu možno predĺžiť o minimálny čas potrebný na dokončenie opravy alebo výmeny, najviac však o 15 dní, pričom v takom prípade dodávateľ informuje spotrebiteľa o počte dní na predĺženie a o dôvodoch predĺženia pred uplynutím 30-dňovej lehoty.
Spotrebiteľ, ktorý riadne informuje predávajúceho o nezhode, môže v nasledujúcom poradí požiadať predávajúceho, aby:
1. bezplatne obnoviť zhodu tovaru (oprava alebo výmena);
2. zníženie kúpnej ceny úmerne k nezhode alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie zaplatenej sumy.
Ak je existencia nesúladu tovaru sporná, dodávateľ o tom písomne informuje spotrebiteľa do ôsmich dní odo dňa prijatia reklamácie spotrebiteľa.
Ak nesúlad vznikol skôr ako 30 dní po dodaní tovaru, spotrebiteľ môže od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od zmluvy možno vykonať prostredníctvom vyhlásenia pripojeného k týmto podmienkam. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, dodávateľ vráti spotrebiteľovi zaplatenú sumu bezodkladne, najneskôr však do ôsmich dní odo dňa prijatia tovaru alebo dokladu o tom, že spotrebiteľ tovar poslal späť. Kúpna cena sa spotrebiteľovi vráti rovnakým spôsobom, akým spotrebiteľ vykonal platbu.


13. ODSTÚPENIE OD OBJEDNÁVKY ZO STRANY DODÁVATEĽA
Napriek našej snahe poskytovať čo najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie sa môže stať, že informácie o cene sú nesprávne. V takom prípade dodávateľ poskytne kupujúcemu možnosť odstúpiť od nákupu.
Vyhradzujeme si právo odmietnuť objednávku, o ktorej zistíme, že ju nemôžeme splniť za uvedených podmienok a s informáciami, ktoré máme k dispozícii. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú kúpnu cenu v súlade s faktúrou, vrátime mu celú kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie do 5 pracovných dní.
Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade zistenia podstatného omylu v súlade s § 46 Občianskeho zákonníka.


14. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zadaním údajov na webovej stránke alebo odoslaním objednávky dáva kupujúci súhlas na spracovanie osobných údajov. Internetový obchod používa a uchováva získané údaje v súlade s platnými právnymi predpismi.
Osobné údaje sa zhromažďujú výlučne na účely spracovania objednávky a pre interné potreby internetového obchodu, na účely realizácie platby objednávky, na štatistické účely, zasielanie ponúk, segmentáciu zákazníkov, spracovanie nákupného správania, zasielanie reklamných materiálov a ponúk atď.
Internetový obchod sa zaväzuje chrániť všetky osobné údaje. Získané údaje nebudú za žiadnych okolností poskytnuté tretím stranám alebo neoprávneným osobám. Zákazník je zodpovedný za ochranu svojich údajov tým, že zabezpečí bezpečnosť svojho používateľského mena a hesla.
Viac informácií o ochrane osobných údajov v spoločnosti nájdete v "Zásadách ochrany osobných údajov", ktoré sú k dispozícii na tomto odkaze.


15. SŤAŽNOSTI A SPORY
Sťažnosť môžete podať písomne na obchodnú adresu uvedenú v časti Základné informácie alebo e-mailom na adresu _______. Na vašu sťažnosť odpovieme čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od jej prijatia.
Internetový obchod zašle rozhodnutie o reklamácii s príslušným vysvetlením písomne na kontaktnú adresu zákazníka do 30 pracovných dní. Rozhodnutie internetového obchodu je tak konečné a interné reklamačné konanie je ukončené.
Všetky spory sa budeme snažiť vyriešiť zmierom. V prípade, že sa nepodarí dosiahnuť dohodu, je príslušný súd vo Velenje, pokiaľ sa na spotrebiteľa nevzťahuje iná voliteľná jurisdikcia stanovená príslušnými právnymi predpismi. Rozhodným právom je platné právo Slovinskej republiky.


16. PRÁVNE UPOZORNENIE
Internetový obchod a všetky informácie v ňom obsiahnuté, ako napríklad text, obrázky predmetov, grafické a video prvky, sú chránené zákonom o autorských právach a nesmú sa reprodukovať alebo používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Ochranná známka a logo Kiddo World sú vlastníctvom spoločnosti Alma Trade d.o.o.


17. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
V súlade s právnymi normami neuznávame žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý môže spotrebiteľ uplatniť podľa zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov. Spoločnosť Alma Trade d.o.o. informuje spotrebiteľov a zverejňuje na svojom webovom sídle elektronický odkaz na Platformu na riešenie spotrebiteľských sporov online (ODRP). Platforma je spotrebiteľom dostupná prostredníctvom odkazu tu.
Uvedená úprava vychádza zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2016/2004 a smernice 2009/22/ES.


18. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Internetový obchod si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť Obchodné podmienky. Zmenené Obchodné podmienky budú zverejnené na webovej stránke Poskytovateľa.
Posledná zmena: ___ 2023